Direct contact? Bel: 085 - 05 300 31

Auto huren in Amsterdam, Het Gooi of Almere?

 • Snelle service
 • Nieuwe auto's
 • Van 1 dag tot 24 maanden
 • Verhuisaccessoires
 • BOVAG Erkend

Privacy policy Janssen van Kouwen Autoverhuur

Janssen van Kouwen Autoverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Janssen van Kouwen Autoverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Janssen van Kouwen Autoverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens via:

De klantenservice: 035 - 528 88 52
Het contactformulier op deze site

Bezoekadres: Janssen van Kouwen Autoverhuur, Machineweg 1, 1271 EG, Huizen

Home > Privacy